Thiết kế và in bao thư công ty

1.000

Thông tin sản phẩm: Bao thư công ty, doanh nghiệp

Kích thước bao thư: 25×55 cm, 17×23 cm, 22×12 cm

Loại giấy: Ford 100gsm, Ford 120 gsm, Hoặc giấy Couche…

Kỹ thuật in: In nhanh số lượng dưới 500, In offset số lượng từ 500 cái

Màu sắc: Không giới hạn

All in one