In profile – In hồ sơ năng lực đẹp

90.000

THÔNG SỐ IN PROFILE

– BÌA
+ Màu sắc: nhiều màu 
+ Số mặt in: 2 mặt
+ Loại Giấy Couche 250gsm 
– RUỘT
+ Màu sắc: nhiều màu 
+ Số mặt in: 2 mặt
+ Loại Giấy Couche 150gsm 
– Kỹ thuật in: In Offset 
– Cán màng : BÌA – Màng mờ 1 mặt 
– Đóng cuốn catalogues : Đóng kim 

All in one