In namecard ép kim cao cấp

350.000

  • Kỹ thuật in: In offset, kỹ thuật số.
  • Chất liệu giấy: Briston, mỹ thuật.
  • Kỹ thuật gia công: namecard ép kim 1 mặt màu gold, silver.
  • Kích thước: Kích thước chuẩn 90 x 54 mm.
  • Thời gian thành phẩm: 5 – 7 ngày.
  • Thành phẩm: Bỏ hộp mica 1 hộp 100 cái.