In catalogue bán hàng

In catalogue bán hàng là quá trình tạo ra các cuốn catalogue hoặc tờ rơi chứa thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mà một doanh nghiệp muốn quảng bá và bán. Các catalogue bán hàng thông thường được in ấn để cung cấp cho khách hàng một cái nhìn tổng quan về các sản phẩm và thông tin liên quan, giúp khách hàng có thể dễ dàng xem và tìm hiểu về những gì mà doanh nghiệp cung cấp.

All in one